PITE/INGER/EKMAN

Tre verk av tre koreografer. I höst turnerar Cullbergbaletten till Korea och Norge med tre verk av tre samtida koreografer - xspectacle av Crystal Pite, Negro con Flores av Johan Inger och dansfilmen 40 M UNDER av Alexander Ekman.

Relaterade verk

xspectacle

Negro con Flores

40 M UNDER (dansfilm)