Patricia Vázquez

Patricia föddes 1981 i Spanien och utbildade sig vid Royal Academy of Dancing i Alicante 1990-1998 och vid Instituto del Teatro 1998-2002. Patricia engagerades av IT Dansa i Barcelona 2002-2004 och sedan av Stadttheater Bern 2004-2006. Hon har dansat i verk av exempelvis Stijn Celis, Nacho Duato, Jo Strömgren, Jiří Kylián, Rui Horta och Wim Wandekeybus. Patricia kom till Cullbergbaletten hösten 2007, jobbade med andra projekt från hösten 2009 och är åter i kompaniet från hösten 2011. Under sin tjänstledighet var Patricia bland annat verksam som koreografassistent och repeterade 2010 upp Mats Eks Aluminium vad Ballett am Rhein och assisterade Johan Inger vid kreationerna In Exact för Les Ballets de Monte Carlo och Rain Dogs för Ballett Basel.

Read a mini interview with Patricia!