Om Cullbergbaletten

Cullbergbaletten har dansat över hela världen och är ett viktigt inslag i den internationella presentationen av svenskt kulturliv. Genom sina turnéer inom landet når Cullbergbaletten också ut nationellt med modern dans. Kompaniet samarbetar med en mängd nationella och internationella koreografer och scenkonstnärer som skapar föreställningar för stora scener såväl som för de mindre. Cullbergbalettens verksamhet omfattar idag också projekt och produktioner för andra platser än de traditionella scenrummen och samverkan med dansutbildningar.

Birgit Cullberg grundade Cullbergbaletten 1967 under Riksteaterns huvudmannaskap. Kompaniet har idag 16 dansare från nästan lika många länder. Sedan starten har dansarnas scenpersonligheter och tekniska styrka varit Cullbergbalettens kännetecken. Cullbergbaletten är en del av Riksteatern.

Cullbergbalettens ledning har formulerat en fyrdelad satsning enligt nedan:
 
• Cullberg stora scener
• Cullberg up close 
• Cullberg out in context 
• Cullberg to come 

Cullberg stora scener
Cullbergbalettens produktioner för stora scener i Sverige och utomlands.

Cullberg up close
Cullbergbalettens satsning på verk i ett intimare format för mindre scener. Satsningen gör det möjligt för publiken att komma närmare dansarna och för kompaniet att turnera till andra platser.

Cullberg out in context
Out in context är Cullbergbalettens platsspecifika projekt som tar delar av kompaniets verksamhet ut ur sitt vanliga sammanhang till andra scenrum än de traditionella. Koreografin tar utgångspunkt i platsens unika sammansättning av arkitektur, historia och miljö och skapas genom att upptäcka och undersöka dess dolda betydelser. Out in context vill utmana konstnärer och publik och nå ut till ännu fler med en inbjudan att dela intryck och uttryck.

Cullberg to come
Cullbergbalettens satsning på nästa generation dansare, koreografer och åskådare. To come innefattar bland annat praktikplatser i kompaniet och samarbeten med dansutbildningar.