Ledning

Anna Grip slutade som konstnärlig ledare för Cullbergbaletten 31 augusti 2013. Fram till årsskiftet 2013/2014 kommer Cullbergbaletten att ha en tillförordnad konstnärlig ledning bestående av Monica Fredriksson, Jane Hopper, Lisa Drake och Thomas Zamolo. 

Monica Fredriksson är Cullbergbalettens uppdragsledare.